prof.dr.mr. C.C.J.H. (Catrien) Bijleveld
© Catrien Bijleveld

prof.dr.mr. C.C.J.H. (Catrien) Bijleveld

Functie
Hoogleraar strafrecht en criminologie

Catrien Bijleveld is per 1 december 2019 benoemd tot lid van de raad. Zij is naast hoogleraar methoden en technieken van criminologisch onderzoek aan de VU, sinds 2014 directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Daarnaast is ze lid van onder andere de KNAW.

Haar onderzoeksactiviteiten richten zich vooral op onderzoek naar criminele carrières en (experimenteel) onderzoek naar de effectiviteit van interventies, jeugdige zedendelinquenten, historische trends en de intergenerationele doorgifte van delinquent gedrag.

Nevenfuncties/maatschappelijke functies (2020)

  • Voorzitter Begeleidings- en Evaluatiecommissie experiment gesloten coffeeshopketen
  • President van de European Society of Criminology (zittingstermijn: heden tot september 2023)