Prof. dr. S.J.M.H (Suzanne) Hulscher
© Suzanne Hulscher

Prof. dr. S.J.M.H (Suzanne) Hulscher

Functie
Hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer

Suzanne Hulscher is per 1 april 2019 benoemd tot lid van de raad. Zij is verbonden aan de Universiteit Twente als hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer.

Neven/maatschappelijke functies (2018)

•    Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
•    Lid van de KHMW Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
•    Lid commissie sectorplannen OCW
•    Voorzitter expertbeoordeling droogtemaatregelen (RWS)
•    Lid kernteam ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) en voorzitter  ENW-werkgroep rivieren
•    Voorzitter ecologiefonds KNAW
•    Lid tafel aardwetenschappen gebied NWO-ENW
•    Lid commissie van toezicht NCR (nederlands centrum voor rivierkunde)
•    Lid commissie NCK (nederlands centrum voor kustonderzoek)
•    Ambassadeur NLT-modules (voortgezet onderwijs)
•    Voorzitter wetenschappelijke adviesraad van de Waddenacademie
•    Lid wetenschappelijke adviesraad NIOZ