prof. dr. S.J.M.H (Suzanne) Hulscher
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

prof. dr. S.J.M.H (Suzanne) Hulscher

Functie
Raadslid, Hoogleraar Waterbouwkunde en waterbeheer, Departement Civiele Techniek, Universiteit Twente

Suzanne Hulscher is per 1 april 2019 benoemd tot lid van de raad. Zij is verbonden aan de Universiteit Twente als hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer.

Interview- of spreekverzoek?

Wilt u  prof. Suzanne Hulscher uitnodigen voor een interview of als spreker? Mail dan uw verzoek met bijbehorende informatie naar secretariaat@wrr.nl.

Neven/maatschappelijke functies

 • Ambassadeur NLT-modules (voortgezet onderwijs)
 • Lid commissie sectorplannen beta&techniek OCW
 • Lid commissie van toezicht NCR (Nederlands centrum voor rivierkunde)
 • Lid editorial board Marine Science & Engineering
 • Lid kernteam ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) en voorzitter ENW-werkgroep rivieren
 • Lid Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur NWO
 • Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
 • Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Lid wetenschappelijke adviesraad NIOZ
 • Lid wetenschappelijke klankbordgroep beleidstafel hoogwater en wateroverlast
 • Sectie editor-in-chief Civil Engineering
 • Voorzitter wetenschappelijke adviesraad van de Waddenacademie