Prof. dr. S.J.M.H (Suzanne) Hulscher

Prof. dr. S.J.M.H (Suzanne) Hulscher

Functie
Hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer

Suzanne Hulscher is per 1 april 2019 benoemd tot lid van de raad. Zij is verbonden aan de Universiteit Twente als hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer.

Neven/maatschappelijke functies

 • Ambassadeur NLT-modules (voortgezet onderwijs)
 • Lid commissie sectorplannen beta&techniek OCW
 • Lid commissie van toezicht NCR (Nederlands centrum voor rivierkunde)
 • Lid evaluatiecommissie TO2-instituten en voorzitter evaluatiecommissie Deltares EZK
 • Lid kernteam ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) en voorzitter  ENW-werkgroep rivieren
 • Lid Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur NWO
 • Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
 • Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Lid wetenschappelijke adviesraad NIOZ
 • Member editorial board Marine Science & Engineering
 • Voorzitter ecologiefonds KNAW
 • Voorzitter wetenschappelijke adviesraad van de Waddenacademie