Nieuwe raadsleden Hulscher en Bijleveld versterken WRR

Op vrijdag 15 maart 2019 heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht voor benoeming van prof. dr. Suzanne Hulscher en prof. dr. mr. Catrien Bijleveld tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Tevens wordt prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin ontheven van zijn functie als raadslid en benoemd tot adviserend lid van de WRR.

Verbreden disciplinaire expertise

Met de komst van Hulscher en Bijleveld wordt de raad versterkt in zijn disciplinaire breedte en aandachtsterreinen. Beide wetenschappers behoren tot de top in hun vakgebied en hebben als onderzoekers laten zien oog te hebben voor maatschappelijke uitdagingen. Hulscher brengt de technisch en natuurwetenschappelijke kennis binnen. Zij is hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer, in het bijzonder de watersystemen aan de Universiteit Twente. Daarnaast is zij onder andere lid van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), lid van het kernteam ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) en leider van het TTW-perspectief onderzoeksprogramma RiverCare.

Blijven reflecteren op betrouwbaarheid

Met de toetreding van Bijleveld wordt de kennis op het terrein van criminologie en recht aangevuld. Zij is tevens expert in de onderzoeksmethodologie. Ook in dit opzicht is zij een aanwinst voor de raad, die keer op keer moet blijven reflecteren op de betrouwbaarheid van zijn eigen onderzoeken. Bijleveld is directeur van het NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving), één van de onderzoeksinstituten van NWO. Daarnaast is zij hoogleraar methoden en technieken van criminologisch onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onder andere lid van de lid van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen).

Ervaring behouden

Vanaf 1 april 2019 zal Hirsch Ballin zich concentreren op zijn functie van universiteitshoogleraar in Tilburg. Hij blijft als adviserend lid betrokken bij de WRR. Hirsch Ballin was als raadslid eerstverantwoordelijke voor drie rapporten (Big Data in een vrije en veilige samenleving, rapport nr. 95, 2016; Veiligheid in een wereld van verbindingen. Een strategische visie op het defensiebeleid, rapport nr. 98, 2017; en Europese variaties, rapport nr. 99, 2018). De WRR is verheugd dat de ruime ervaring van Hirsch Ballin in de universitaire, politieke en maatschappelijk wereld behouden blijft voor de raad.

Prof. dr. Hulscher zal van 1 april tot eind 2019 een dag per week en daarna twee dagen per week beschikbaar zijn voor de WRR. Meer informatie over haar opleiding, werkervaring, nevenfuncties en publicaties vindt u op de website van Universiteit Twente.

Portret Bijleveld

Prof. dr. mr. Bijleveld zal vanaf 1 december 2019 twee dagen per week beschikbaar zijn voor de WRR. Meer informatie over haar opleiding, werkervaring, nevenfuncties en publicaties vindt u op de website van het NSCR.