Corien Prins nieuwe voorzitter WRR

De ministerraad heeft met instemming kennis genomen van het voornemen van de minister-president om mevrouw professor mr. J.E.J. (Corien) Prins voor te dragen tot voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij treedt per 1 april 2017 aan en volgt dan prof. dr. J.A. (André) Knottnerus op, wiens zittingstermijn afloopt. Knottnerus zal zijn wetenschappelijk werk aan de Universiteit Maastricht weer gaan uitbreiden.

Vergroot afbeelding Portretfoto van prof. mr. J.E.J. Prins
Beeld: ©Tilburg University

Loopbaan

Prins (1961) is decaan aan de Tilburg Law School (Tilburg University) en daarnaast hoogleraar Recht en Informatisering aan dezelfde universiteit. Van 2008 tot 2013 was zij raadslid van de WRR. Tot 2008 was zij voorzitter van het Tilburg Institute of Law, Technology, and Society (TILT).

Prins studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1991 aan diezelfde universiteit. Zij is sinds 2009 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), lid van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en promotor van 21 promovendi.