Coronascenario's doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes

Het is belangrijk dat overheid en samenleving voorbereid zijn op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie. Om hierbij te helpen, werkten veertien adviescolleges vijf coronascenario's verder uit: (1) Verkoudheid (2) Griep+ (3) Externe dreiging (4) Continue strijd en (5) Worst case.

Regering, parlement en samenleving staan voor een onzekere, complexe en langdurige opgave. Voor de aanpak daarvan draagt de (rijks)overheid regieverantwoordelijkheid, niet alleen in tijden van crisis, maar ook wanneer het op het oog goed gaat. Bij deze verantwoordelijkheid gelden twee belangrijke aandachtspunten: 1) benut de goede tijden om de slechte tijden te doordenken en 2) zorg voor een brede maatschappelijke afweging van maatregelen en ontwijk de ingewikkelde keuzes daarbij niet.

Filmpjes

Maak kennis met de coronascenario’s door de ogen van Thomas, student journalistiek. In deze filmpjes worden alle vijf scenario’s kort geschetst. De filmpjes zijn ter illustratie en bedoeld om het gesprek op gang te brengen wanneer je de scenario's met een groep wil doordenken.

Coronascenario 1: Verkoudheid – COVID-19 leidt voor de meeste mensen alleen tot lichte klachten. Het openbare leven gaat gewoon door

Coronascenario 2: Griep +  – iedere winter hebben we te maken met een golf van coronabesmettingen. In de zomer kan het openbare leven gewoon doorgaan

Coroascenario 3: Externe dreiging – in Nederland is het virus redelijk onder controle. Maar buiten Europa ontstaan er soms nieuwe, gevaarlijke varianten. In een poging deze buiten de deur te houden, worden grenzen gesloten

Coronascenario 4: Continue strijd – door nieuwe varianten krijgt de samenleving steeds opnieuw met grote besmettingsgolven te maken. Het virus blijft de dagelijkse gang van zaken beïnvloeden

Coronascenario 5: Worst case – het virus muteert in een dodelijkere variant die risicovol is voor alle leeftijden. De samenleving en de economie worden voor langere tijd ernstig ontwricht

Over de scenario’s

Scenario’s zijn schetsen van verschillende plausibele toekomsten die helpen om beter voorbereid te zijn op dat wat komen gaat maar nu nog onzeker is. Het zijn geen voorspellingen, de werkelijkheid zal altijd net anders zijn. Maar het doordenken van scenario's stelt ons beter in staat om met onverwachte ontwikkelingen in de toekomst om te gaan. De in deze rapportage doordachte scenario’s bouwen voort op de scenariostudie ‘Navigeren en anticiperen in onzekere tijden’ die de WRR en de KNAW op 2 september 2021 publiceerden.

Samenwerking adviescolleges

Deze gezamenlijke rapportage is tot stand gekomen onder coördinatie van de WRR, in nauwe samenwerking met de Gezondheidsraad, de Raad van State, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Daarnaast leverden de volgende organisaties een bijdrage: Adviesraad Internationale Vraagstukken, Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, College voor de Rechten van de Mens, KNAW (inclusief De Jonge Akademie), Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en Sociaal-Economische Raad (in de vorm van betrokkenheid kroonlid).