Coronascenario’s - Scenario 2: Griep +

Deze video duurt 2 minuten en 40 seconden

Rustige muziek speelt

Beeldtekst: Het is 2025. Wat betekent het coronavirus voor onze samenleving?

Beeldovergang

Een overzicht van vijf scenario’s

Uitvergroting van Scenario 2

Beeldtekst: Scenario 2: Griep + – iedere winter hebben we te maken met een golf van coronabesmettingen. In de zomer kan het openbare leven gewoon doorgaan.

Lo-fi muziek speelt

Kalender van 2025 in beeld

De kamer van Thomas waar hij achter zijn computer aan het opnemen is

THOMAS: Mijn naam is Thomas van Dijk. Voor mijn opleiding journalistiek interview ik een aantal mensen in mijn omgeving. Wat betekent het coronavirus vandaag de dag voor hen? En hoe gaan ze daarmee om? Inmiddels zijn we eraan gewend dat het leven in de zomer gewoon doorgaat. Maar in de winter moeten we voorzichtiger zijn. Op mijn opleiding zijn de lessen ook deze winter weer deels online. En ook de zorg heeft het zwaar in de winter. Ik vraag me af: hoe gaat het op andere plaatsen?

Een muziekoptreden met dansende mensen

MARIEKE: Ik heb een eigen bedrijf in de cultuursector waarmee ik muziekoptredens organiseer. Inmiddels zijn de zomers echt enorm druk. Alle concerten en festivals moeten nu in die korte periode plaatsvinden. Uiteindelijk betekent dit gewoon minder aanbod, want er past geen heel jaarprogramma in een paar maanden. In de winter is het stiller.

Een concert waarbij het publiek 1,5 meter uit elkaar zit

MARIEKE: In de winter is het stiller. We kunnen echt nauwelijks een programma neerzetten. En dat geldt niet alleen voor ons; onze horecaleveranciers zeggen precies hetzelfde.

Een horecaonderneming met gasten

HENK: Ja, in de zomer doen we goede zaken. Dan zitten we bijna elke avond vol. Maar tijdens de winterperiode is het rustiger. Dan moeten we het ook hebben van thuisbezorgen en van afhaal. Dat is flink schakelen.

Een horecaonderneming met een paar gasten; de mensen hebben mondkapjes op en de eigenaar kijkt naar bonnetjes in zijn hand

HENK: In de eerste coronajaren was er nog wel steun van de overheid, maar ja, dit is nu het "nieuwe normaal", hè. En die financiële steun: die is weg. Dat is wel lastig, ja.

Een medewerker achter de balie in het gemeentehuis

Voor de balie staat een rij mensen te wachten; sommigen dragen een mondkapje

INGRID: Ik werk bij de publieksdienstverlening van de gemeente. En iedere winter zijn er zoveel mensen ziek.

Op een raam van het gemeentehuis hangt een briefje met de vraag naar nieuwe medewerkers

INGRID: En wat we merken, is dat het gewoon heel moeilijk is om dat steeds weer op te vangen. Daarbij zijn wij ook niet de enige, maar eigenlijk is dat overal zo.

De mensen in de rij raken enigszins onrustig en ongeduldig

INGRID: Dus de wachttijden voor rijbewijzen, paspoorten en vergunningen zijn in de winter echt veel langer. Ja, en dan zit ik daar en de mensen die bij mij aan de balie komen, die raken ook steeds meer geïrriteerd. En dan krijg ik super vaak de vraag waarom we niet beter voorbereid zijn, want de gemeente weet toch dat het elke winter zo gaat?

De kamer van Thomas waar hij achter zijn computer aan het opnemen is

THOMAS: Het omgaan met de coronagolven blijkt dus nog een hele opgave. Zelfs al zijn ze min of meer te voorspellen.

Lo-fi muziek speelt

Beeldovergang

Beeldtekst: Wat zou dit scenario voor jouw organisatie betekenen?

Een overzicht van vijf scenario’s