Coronascenario’s

Nu het normale leven weer is opgepakt en er andere grote problemen zijn die om aandacht vragen, lijkt de pandemie soms al lang geleden. Maar de pandemie is nog niet voorbij en het verdere verloop van de pandemie is onzeker. Het is daarom belangrijk dat de overheid voorbereid is op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie. Dit kan voorkomen dat overheid en samenleving worden overvallen en ad hoc belangrijke besluiten moeten nemen.  In 2021 ontwikkelden de WRR en KNAW hiervoor vijf scenario’s.

Samenwerking adviesraden

Om Nederland te helpen goed voorbereid te zijn op een volgende golf, werken een groot aantal organisaties de scenario's verder uit voor verschillende maatschappelijke domeinen en beleidsvragen. Het project wordt gecoördineerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Gezondheidsraad. De deelnemende organisaties zijn:

 • Adviesraad Internationale Vraagstukken
 • Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
 • College voor de Rechten van de Mens
 • Gezondheidsraad
 • De Jonge Akademie (KNAW)
 • Nederlandse Sportraad
 • Onderwijsraad
 • Raad van State
 • Raad voor Cultuur
 • Raad voor het Openbaar Bestuur
 • Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Sociaal-Economische Raad
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid