Scenariostudie brede impact coronacrisis

De coronacrisis heeft de samenleving hard geraakt. Vanzelfsprekendheden als 'naar school gaan' of 's avonds de deur uit, bleken opeens niet zo vanzelfsprekend te zijn. Iedereen werd getroffen, al werd niet iedereen even hard geraakt. Een virus zorgde voor wereldwijde ontwrichting. 

Wat betekent dat voor de langetermijnopgaven voor beleid? Het is met deze vraag dat de KNAW en WRR samen een studie zijn gestart om die strategische beleidsvragen voor de komende vijf jaar in beeld te brengen. Hierbij kijken zij zowel naar de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie als naar de bredere beleidsopgaven die door die door de pandemie zichtbaarder zijn geworden, zijn verdiept of op de achtergrond zijn geraakt.

Het is ten eerste onzeker hoe de pandemie zelf zich ontwikkelt. Is die voorbij als iedereen gevaccineerd is, of ontstaan er straks nieuwe varianten waartegen de vaccins minder effectief zijn? Nadenken over deze vragen is essentieel voor het formuleren van adequaat beleid. Een scenarioanalyse biedt hierbij hulp. Het gaat bij scenario’s niet om ’voorspellen’, maar om het schetsen van plausibele toekomsten om het strategisch denken te verruimen en zo de ontwikkeling van robuust beleid te faciliteren, ongeacht het scenario dat zich ontvouwt. Daarnaast kijken de WRR en de KNAW naar implicaties van de coronacrisis voor de bredere beleidsopgaven, bijvoorbeeld rond scheidslijnen, duurzaamheid en digitalisering.
 

Samenwerking WRR en KNAW

Met de scenariostudie beogen de WRR en de KNAW de wetenschappelijk-strategische handvatten te bieden voor het regeringsbeleid. Zij kijken hierbij niet alleen naar de medisch-virologische aspecten van de pandemie, maar ook naar de brede maatschappelijke vraagstukken.

Eerdere WRR-publicaties rondom dit onderwerp