Scenariostudie brede impact coronacrisis

Na ruim anderhalf jaar is duidelijk dat de COVID-19-crisis niet alleen draait om het bestrijden van een virus maar brede en indringende maatschappelijke impact heeft: een enorme druk op de (reguliere) gezondheidszorg, toegenomen achterstanden in het onderwijs en grote verliezen in sommige culturele en economische sectoren, terwijl andere sectoren juist floreren. Hoewel de vaccinatiecampagne volop draait, is de pandemie nog niet achter de rug en is onzeker hoe het verdere verloop ervan zal zijn.

Wat betekent dat voor de langetermijnopgaven voor beleid? Het is met deze vraag dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) samen een studie hebben gedaan om die strategische beleidsvragen voor de komende vijf jaar in beeld te brengen. Hierbij is zowel naar de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie gekeken als naar de bredere impact van de pandemie op het gebied van de volksgezondheid, maatschappelijke samenhang, economie, duurzaamheid, digitalisering en bestuur & recht.

Het is onzeker hoe de pandemie zich verder zal ontwikkelen. Is die voorbij als iedereen gevaccineerd is, of ontstaan er straks nieuwe varianten waartegen de vaccins minder effectief zijn? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Scenario's kunnen het beleid handvatten bieden om met deze onzekerheden om te gaan. De WRR en de KNAW hebben daarom vijf scenario's ontwikkeld voor het verloop van de COVID-19-pandemie. Het gaat bij scenario’s niet om ’voorspellen’, maar om het schetsen van waarschijnlijke toekomsten om het strategisch denken te verruimen en zo de ontwikkeling van robuust beleid te faciliteren, ongeacht het scenario dat zich ontvouwt.

Samenwerking WRR en KNAW

Met de scenariostudie bieden de wrr en de knaw strategische handvatten, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en expertise, voor de volgende fasen van de pandemiebestrijding en voor het versterken van de samenhang daarvan met belangrijke politieke en maatschappelijke langetermijnopgaven. Juist het begin van een nieuwe regeerperiode is hiervoor een belangrijk moment.

Gezamelijke publicaties van WRR en KNAW

Eerdere WRR-publicaties rondom dit onderwerp