Scenariostudie brede impact coronacrisis

Lees de rapportage: ‘Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes’.

De coronapandemie is nog niet voorbij en het verdere verloop van de pandemie is onzeker. Het is daarom belangrijk dat de overheid voorbereid is op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie. De pandemie heeft een brede en indringende maatschappelijke impact: druk op de (reguliere) gezondheidszorg, toegenomen achterstanden in het onderwijs en grote verliezen in sommige culturele en economische sectoren, terwijl andere sectoren juist floreren. Wat betekent dat voor de langetermijnopgaven voor beleid? Het is met deze vraag dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) samen een studie hebben gedaan om die strategische beleidsvragen voor de komende vijf jaar in beeld te brengen.

Scenario’s

Scenario's kunnen het beleid handvatten bieden om met de onzekerheden die de pandemie met zich meebrengt om te gaan. De WRR en de KNAW hebben daarom vijf scenario's ontwikkeld voor het verloop van de COVID-19-pandemie. Het gaat bij scenario’s niet om ‘voorspellen’, maar om het schetsen van waarschijnlijke toekomsten om het strategisch denken te verruimen en zo de ontwikkeling van robuust beleid te faciliteren, ongeacht het scenario dat zich ontvouwt.

Samenwerking WRR en KNAW

Met de scenariostudie bieden de wrr en de knaw strategische handvatten, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en expertise, voor de volgende fasen van de pandemiebestrijding en voor het versterken van de samenhang daarvan met belangrijke politieke en maatschappelijke langetermijnopgaven. Juist het begin van een nieuwe regeerperiode is hiervoor een belangrijk moment.

Gezamenlijke publicaties van WRR en KNAW

Eerdere WRR-publicaties rondom dit onderwerp