Scenariostudie brede impact coronacrisis

De coronacrisis heeft onze samenleving hard geraakt. We leven nu ruim een jaar met dit virus en de toekomstige ontwikkelingen zijn op veel fronten onzeker. De WRR en de KNAW doen daarom een gezamenlijke scenariostudie naar de brede impact van de coronacrisis.

De gevolgen van de Covid-19 pandemie raken iedereen en alle domeinen van ons leven. Tegelijkertijd zijn er ook grote verschillen in de effecten, afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd, beroepssituatie en welstand. Deze effecten zijn nu al te meten. Maar hoe ze op langere termijn uitpakken, is veel moeilijker te zeggen. Wat gebeurt er met ongelijkheid en inclusie in de samenleving, met volksgezondheid, economie en de internationale concurrentiepositie?  Wat betekent het voor andere grote vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en demografie? Tot slot is nog steeds onzeker hoe de pandemie zelf zich ontwikkelt. Is die voorbij als iedereen gevaccineerd is, of ontstaan er straks nieuwe varianten waartegen de vaccins minder effectief zijn? Antwoorden op al deze vragen zijn essentieel voor het formuleren van adequaat beleid.

Een scenarioanalyse biedt hierbij hulp. Zo’n analyse is geen voorspelling van de toekomst, maar biedt ‘plausibele’ verhalen over verschillende toekomsten, met als doel tijdig te kunnen anticiperen. Gezien de grote onzekerheden is het vooral urgent om nu scenario's te ontwikkelen die een beeld schetsen van hoe Nederland eruit zal zien over zo'n 3 tot 5 jaar en van de beleidsopgaven waar de regering voor staat.

Samenwerking WRR en KNAW

Met de scenariostudie beogen de WRR en de KNAW de Nederlandse regering strategisch te ondersteunen. We hebben hierbij oog voor de medisch-virologische aspecten van de pandemie, maar vooral ook voor de brede maatschappelijke vraagstukken.