De staat van informatie

D.W.J. Broeders, M.K.C. Cuijpers & J.E.J. Prins (red.)

De publieke sector heeft de afgelopen jaren de vruchten geplukt van het fenomeen digitalisering. Nu digitale toepassingen ook bij de overheid een vaste plaats hebben veroverd in het beleid, tekenen zich de fundamentele veranderingen en consequenties af voor burger, samenleving en overheidsinstituties. Daarover gaat de WRR-publicatie De staat van informatie (WRR-Verkenningen nr. 25, 2011).

Vergroot afbeelding Cover V25 De staat van informatie 250x375
Beeld: © WRR

Veranderingen en verschuivingen

Zo blijken de rollen en posities van overheden en burgers te veranderen en te verschuiven. Ook wordt duidelijk dat deze veranderingen van betekenis zijn – of zouden moeten zijn – voor zowel de bestuurlijke inrichting als de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en burgers.

Essays

De essays in deze verkenning gaan over ontwikkelingen en thema’s die samenhangen met deze veranderingen en verschuivingen. De bijdragen zijn geschreven door Paul de Hert, Albert Meijer, Michel van Eeten, Ybo Buruma, Sunil Choenni, Erik Leertouwen en Tony Busker, Dennis Broeders, Esther Keymolen en Corien Prins, Anne-Greet Keizer en Tamara Snijders. Ze vormen een belangrijke input voor het WRR-rapport iOverheid (WRR-rapport nr. 86, 2011).