drs. A.G. (Anne-Greet) Keizer
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

drs. A.G. (Anne-Greet) Keizer

Functie
Wetenschappelijk medewerker en international liaison

Anne-Greet Keizer is als senior onderzoeker en international liaison verbonden aan de WRR. In die laatste rol onderhoudt ze samen met de voorzitter en de directeur de internationale contacten van de WRR en was ze van 2017-2020 executive secretary van het European Science Advisors Forum (ESAF).

Binnen de WRR heeft Anne-Greet zich sinds 2005 o.a. bezig gehouden met onderwerpen als denktanks, het adviesstelsel, informatie en beleid, beleidsevaluatie, cultuurbeleid en het vertalen van gedragswetenschappelijke kennis naar beleid. Ze heeft meegewerkt aan het project ‘WRR in perspectief’ waaruit de jubileumpublicatie Op Steenworp afstand is voortgekomen. Daarnaast was ze projectcoördinator van de WRR-Lecture De Denkende staat, gehouden op 22 en 23 november 2007, secretaris van de externe evaluatiecommissie die begin 2008 onder leiding van voorzitter Yvonne van Rooy het rapport Op Koers: Evaluatie WRR 2003-2007 heeft uitgebracht, en was ze betrokken bij het opzetten van een internationaal netwerk van Europese collega-instituten van de WRR en bij de totstandkoming van het werkprogramma van de WRR. Ze heeft o.a. meegeschreven aan het rapport iOverheid, de verkenning De staat van informatie en de verkenning Cultuur herwaarderen. Zij was als projectcoördinator verantwoordelijk voor het rapport Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid.

Anne-Greet heeft Bestuurskunde en Kunst- en Cultuurwetenschappen gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2001 is zij afgestudeerd als bestuurskundige met een scriptie over het discours van het Nederlandse cultuurbeleid. Ze was daarna werkzaam bij het departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Hier gaf ze onderwijs en werkte ze als onderzoeker binnen het project 'The Renaissance of Public Administration'.

Project

Anne-Greet Keizer draagt bij aan het volgende project van de WRR:

  • Internationalisering

Publicaties WRR

Als staflid van de WRR heeft Anne-Greet Keizer bijgedragen aan de volgende publicaties:

Publicaties:

  • Keizer, A.G., W. Tiemeijer en M. Bovens (2019) Why knowing what to do is not enough. A realistic perspective on self-reliance, Springer.
  • Bovens, M. en A.G. Keizer (2017) 'Een realistisch perspectief op klachtbehandeling', Tijdschrift voor Klachtrecht, 13: 6-8
  • Anderson, J. en A.G. Keizer (2014) 'Governing the future: science, policy and public participation in the construction of the long term in the Netherlands and Sweden', History and Technology 30, 1-2: 104-122.
  • Prins, C., D. Broeders, H. Griffioen, A.G. Keizer en E. Keymolen (2011) iGovernment, Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Keizer, A.G. (2011) 'De digitale patiënt centraal. Medische informatie in een digitale wereld', blz. 345-390 in D. Broeders, M.K.C. Cuijpers en C. Prins (red) De staat van informatie, Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Hoed, P. den en A.G. Keizer (2009) ‘The Scientific Council for Government Policy: Between Science, Policy and More’, blz. 67-82 in J. Lentsch and P. Weingart (ed.) Scientific Advice to Policy Making, Opladen & Farmington Hills, MI: Barbara Budrich.
  • Den Hoed, P. en A.G. Keizer (red.) (2007) Op Steenworp Afstand. Op de brug tussen wetenschap en politiek, Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Keizer, A.G. (2007) 'Evenwichtskunstenaars tussen beleid en wetenschap' in: P. den Hoed en A.G. keizer (red.) Op steenworp afstand. Op de brug tussen wetenschap en politiek, Amsterdam: Amsterdam University Press.