Op steenworp afstand: op de brug tussen wetenschap en politiek

Redactie: P. den Hoed en A.G. Keizer

Het jubileumboek Op steenworp afstand: op de brug tussen wetenschap en politiek, biedt een beeld van de Nederlandse traditie van advisering aan de overheid. Het is geschreven ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de geschiedenis van de WRR zelf én een blik op de toekomst geworpen.

Drie delen

In het eerste deel van dit boek wordt een beeld geschetst van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap van advisering. De verschillende fases in de ontwikkeling van de adviesorganen gedurende die eeuw worden behandeld. De geschiedenis van de WRR wordt geschreven tegen die achtergrond. Het tweede deel beschrijft de zusterinstellingen van de WRR in andere Europese landen en hoe die zich hebben ontwikkeld tegen de achtergrond van de institutionele context van die landen. Het derde deel reflecteert op de betekenis van beleidsleren als dienst aan de democratie.