Voor de eenheid van beleid

Vijftig jaar geleden werd het ministerie van Algemene Zaken opgericht om de voorzitter van de ministerraad - officieel heette hij toen nog geen minister-president - bij te staan in de zorg voor de eenheid van het regeringsbeleid. Ondanks enige gedaanteverwisselingen van het ministerie, is deze coördinatie de hoofdtaak gebleven en zij is, met sterke toename van het aantal te coördineren zaken, in omvang en belang gegroeid. Tegen deze achtergrond bevat deze bundel een aantal beschouwingen over Algemene Zaken en de eenheid van het regeringsbeleid.

In het eerste gedeelte worden de staatsrechtelijke, historische, rechtsvergelijkende  en  sociaal-wetenschappelijke aspecten van dit onderwerp belicht. Daarna komen enige raakvlakken met andere coördinerende departementen aan de orde. Deze beschouwingen worden aangevuld door een reeks interviews met oud-bewindslieden en ambtenaren, onder wie drie voormalige ministers-presidenten en een nawoord van de huidige minister-president. Ten slotte bevat dit boek een aantal overzichten, waarin de geschiedenis van 50 jaar Algemene Zaken in feiten en cijfers wordt weergegeven.