Mosterd bij de maaltijd 20/25 jaar Wetenschappelijke Raad voor het regerinsgebeleid

Auteurs: H.P.M. Adriaansens, J.C.F. Bletz, J.P.H. Donner, P. den Hoed, H. van Kempen en S.J. Langeweg

Click here for the English version: Wise before the event: 20/25 years WRR.

In deze bundel staan be schouwingen over functie en functioneren van de WRR en vergelijkbare instellingen. Aanleiding is dat er een kwart eeuw verlopen is sinds het aantreden van de Voorlopige Raad. Een kleine vijf jaar later trad de Instellingswet WRR in werking. Men kan dus zeggen dat de WRR in functioneel opzicht vijfentwintig jaar bestaat en in formeel opzicht twintig jaar. De voorliggende publicatie is evenwel niet opgezet als gedenkboek. Het is een thematische studie over de functies van instellingen als de WRR en poogt leemten in het beeld van het functioneren van zulke instellingen aan te vullen. De bundel is hiertoe in drie delen opgezet: het gezicht van binnenuit, het beeld van buitenaf en de feiten zoals deze spreken uit de toegevoegde documentatie.