Maatschappelijke dienstverlening: een onderzoek naar vijf sectoren - 6

H. Dijstelbloem, P.L. Meurs, E.K. Schrijvers (red.)

Doordat professionals, bestuurders, cliënten en de overheid niet goed samenwerken, komt de maatschappelijke dienstverlening in de knel. Willen oplossingen kans van slagen hebben, dan moeten zij aansluiten op het karakter van de dienstverlening en de aard van het bestel en betrekking hebben op burgers, professionals, managers en politici. Dat blijkt uit de bundel Maatschappelijke dienstverlening: een onderzoek naar vijf sectoren (WRR-Verkenningen nr. 6, 2004).

Vergroot afbeelding Cover V6 Maatschappelijke dienstverlening 250x375
Beeld: © WRR

Wederzijdse afhankelijkheid betrokkenen bij uitvoering dienstverlening

Het huidige besturingssysteem van de zorgsector dreigt te bezwijken onder een drievoudige last: de interne complexiteit, het alsmaar toenemende politieke en maatschappelijke belang en het afnemende sturingsvermogen van de overheid. Deze hardnekkige kwesties zijn niet op te lossen door eenzijdig aan te grijpen bij bestuurders, politici, professionals of klanten. Zij zijn van elkaar afhankelijk bij de uitvoering van de dienstverlening.

Alternatieve werkwijze

Door een onderscheid te maken tussen de institutionele logica, de provisielogica en de vraaglogica van de dienstverlening kan een beter zicht ontstaan op de problemen die spelen in de vijf bestudeerde sectoren: welzijn, volkshuisvesting, gezondheidszorg, arbeidsvoorziening en onderwijs. De sectorbijdragen zijn van de hand van: Nico de Boer en Jan Willem Duyvendak, Marc van der Meer en Jelle Visser, Taco Brandsen en Jan-Kees Helderman. Tom van der Grinten en Pieter Vos, Frans de Vijlder.

Deze verkenning is uitgevoerd in het kader van het WRR-Rapport Bewijzen van goede dienstverlening (rapport nr. 70, 2004).