Bewijzen van goede dienstverlening

De overheid moet meer vertrouwen hebben in de initiatieven van professionals en bestuurders van de instellingen in de gezondheidszorg, onderwijs, volkshuisvesting, welzijn en arbeidsvoorziening. De nadruk ligt nu teveel op het controleren en afrekenen. Dat stelt de WRR in het rapport Bewijzen van goede dienstverlening (rapport nr. 70, 2004).

Vergroot afbeelding Cover R70 Bewijzen van goede dienstverlening 250x375
Beeld: © WRR

Meer ruimte voor instellingen en professionals

De overheid en de sectoren hebben elkaar te lang gevangen gehouden in een ineffectief besturingsmodel. De WRR pleit daarom voor een perspectief dat ruimte biedt en instellingen uitdaagt tot voorleren en innoveren. Goed presterende instellingen worden beloond en ten voorbeeld gesteld, terwijl ondermaats presterende instellingen sancties krijgen opgelegd; verbeteringen worden zo nodig afgedwongen.

Kapitaliseer op aanwezige kwaliteit

De aanbevelingen die de WRR doet, beogen te kapitaliseren op de in de dienstverlening aanwezige kwaliteit in de maatschappelijke dienstverlening. Het gaat daarbij om het bevorderen van leerprocessen, het versterken van de positie van professionals en cliënten, en het stroomlijnen van toezichts- en verantwoordingsmechanismen. De voorgestelde maatregelen dragen bij aan een goede maatschappelijke dienstverlening die het vertrouwen van burgers verdient.