Identificatie met Nederland

Het beleidsmatig inzetten van de nationale identiteit kan contraproductief werken. Een open benadering, die uitgaat van verschillende processen van identificatie met ons land, is te prefereren. Deze biedt meer mogelijkheden om – bij open grenzen, culturele diversiteit en transnationale verhoudingen – de spanningen tussen Nederlanders het hoofd te bieden. Dat is de bevinding van de WRR in het rapport Identificatie met Nederland (rapport nr. 79, 2007).

Vergroot afbeelding Cover R79 Identificatie met Nederland 250x375
Beeld: © WRR

Emotionele identificatie

Emotionele identificatie is het gevoel ‘erbij te horen’. Identificatie met Nederland heeft meer kans van slagen als de emotionele binding met het land van herkomst kan worden behouden. De raad beveelt daarom aan de dubbele nationaliteit formeel-juridisch toe te staan.

Functionele identificatie

Functionele identificatie komt tot stand als iemand niet meer als lid wordt gezien van een (etnische) groep maar als individu met verschillende functionele verbindingen, zoals lid van een beroepsgroep, sportschool en dergelijke. Scholen en gemeentebesturen moeten meer ruimte krijgen om te experimenteren met vormen van verbinden.