Nationale identiteit en meervoudig verleden - 17

Maria Grever, Kees Ribbens

Ondanks hun uiteenlopende afkomst, cultuur en godsdienst vinden West-Europese jongeren het land waar zij wonen belangrijk. Verschillen zijn er vooral bij godsdienst. Historische verbondenheid met het woonland – zoals nationale trots – zien we vooral bij autochtone groepen, al voelen autochtone meisjes die ‘nationale trots’ minder dan jongens. Dat blijkt uit de verkenning Nationale identiteit en meervoudig verleden (WRR-Verkenningen nr. 17, 2007).

Vergroot afbeelding Cover V17 Nationale identiteit 250x375
Beeld: © WRR

Aanpassing nationale kalender van belang voor integratie

Een belangrijk middel voor de integratie van nieuwe Nederlanders is een aanpassing van de nationale kalender. Het verdient aanbeveling om ook andere gedenkdagen in te voeren als nationale dagen. Tegenwoordig is het al heel vanzelfsprekend dat het NOS Journaal verslag doet van de start van de ramadan. Ook de bevrijding van de slavernij op 1 juli is zo’n dag. Nieuwe ijkpunten kunnen ertoe bijdragen dat meer verhalen tot hun recht kunnen komen voor alle Nederlanders.

Nationale geschiedenis om nationale identiteit te stimuleren

De auteurs bieden inzicht in de manier waarop de nationale geschiedenis in de afgelopen eeuw(en) onder meer via het onderwijs is overgedragen met de bedoeling de nationale identiteit te stimuleren en aan te leren. Hiernaast bieden ze inzicht in de functie van het huidige geschiedenisonderwijs bij de overdracht van nationale geschiedenis en de verhouding tot eigen interesses en de cultureel diverse achtergrond van de betrokken leerlingen.