Big Data and Security Policies: Serving Security, Protecting Freedom

Het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein vraagt om nieuwe kaders. Dat stelt de WRR in de policy brief Big Data and Security Policies: Serving Security, Protecting Freedom. Deze Engelstalige publicatie is gebaseerd op het WRR-Rapport 95 Big Data in een vrije en veilige samenleving

Nieuwe kaders

Big Data kan volgens de WRR uitsluitend vruchten afwerpen binnen het veiligheidsdomein als de huidige wet- en regelgeving wordt versterkt. Nieuwe kaders zijn noodzakelijk om fundamentele rechten en vrijheden te waarborgen. De raad maakt binnen Big Data-processen onderscheid in drie belangrijke fasen: verzameling, analyse en gebruik van gegevens. De huidige juridische kaders zijn vooral gericht op het verzamelen en delen van gegevens. Burgers zijn hierdoor nog onvoldoende beschermd. Juist in de fasen van de analyse en het gebruik van data liggen de belangrijkste kansen en risico’s van Big Data besloten en zijn nieuwe regels nodig.

Vrije en veilige samenleving

De policy brief is gebaseerd op WRR-Rapport 95 Big Data in een vrije en veilige samenleving. Dit rapport is op 28 april 2016 aangeboden aan minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.