Big Data in een vrije en veilige samenleving

Het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein vraagt om nieuwe kaders. Dat is nodig om de mogelijkheden van Big Data te benutten en tegelijkertijd de fundamentele rechten en vrijheden van burgers te waarborgen. Dat schrijft de WRR in zijn rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving (rapport nr. 95, 2016).

Click here for the English version: Big Data and Security Policies: Serving Security, Protecting Freedom.

Vergroot afbeelding Cover R95 Big data 250x375
Beeld: © WRR

Analyse en gebruik van Big Data vragen meer aandacht

De WRR deelt Big Data-processen op in drie fasen: verzameling, analyse en gebruik van gegevens. De huidige juridische kaders zijn vooral gericht op het verzamelen en delen van gegevens. Burgers zijn door deze kaders echter nog onvoldoende beschermd. Juist in de fases van de analyse en het gebruik liggen de belangrijkste kansen en risico’s van Big Data besloten en zijn nieuwe regels nodig.

Extra waarborgen nodig voor rechten burger

De inzet van Big Data biedt kansen voor de misdaad- en fraudebestrijding, zoals een snelle en precieze reconstructie van misdaden. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe risico’s voor burgers op het gebied van privacy, discriminatie en vrije meningsuiting. Veiligheidsorganisaties kunnen en mogen diep ingrijpen in de rechten en vrijheden van burgers. Het gebruik van Big Data-toepassingen – die sturend worden voor dat ingrijpen – moet daarom met extra waarborgen worden omkleed.

De WRR schreef dit rapport op verzoek van het kabinet.