Publicaties

De WRR maakt al zijn adviezen openbaar. Daarnaast publiceert de WRR regelmatig over de verschillende thema’s waarover hij de regering adviseert. Gebruik de zoekmachine hieronder om te filteren op trefwoord, periode, onderwerp of type publicatie.

De WRR onderscheidt vier typen publicaties.

 1. WRR-rapporten zijn uitgebreide onderzoeksrapporten, met adviezen aan de regering;
 2. Policy briefs zijn kortere publicaties, waarin de WRR reflecteert op een actueel thema en handreikingen doet voor beleid;
 3. In Verkenningen signaleert en agendeert de WRR maatschappelijke vraagstukken;
 4. Working papers zijn achtergrondstudies die in het kader van een adviestraject zijn verricht

In aanvulling op deze vier publicatietypen publiceert de WRR ook over actuele thema’s.

Oudere afgesloten series zijn te vinden in het Archief van deze website.

110 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op de laatste rapporten
 1. Nederland als immigratiesamenleving

  Nederland dient consequenties te trekken uit het feit dat het een immigratiesamenleving is geworden. Participatie, eigen ...

  Rapport | 24-09-2001 | WRR

 2. Naar een Europabrede Unie

  WRR-rapport 59 Naar een Europabrede Unie

  Rapport | 10-08-2001 | WRR

 3. Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur

  WRR-rapport 58 Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur

  Rapport | 10-04-2001 | WRR

 4. Doorgroei van arbeidsparticipatie

  Een doorgroei van de arbeidsparticipatie in de komende tien à twintig jaar is wenselijk en in beginsel ook mogelijk. Op de meeste ...

  Rapport | 15-08-2000 | WRR

 5. Het borgen van publiek belang

  De beslissing of een overheidstaak moet worden geprivatiseerd of niet, moet worden bepaald door de vraag op welke wijze het ...

  Rapport | 26-04-2000 | WRR

 6. Generatiebewust beleid

  Ondanks de vergrijzing kan de Nederlandse verzorgingsstaat ook in de toekomst houdbaar zijn. Voorwaarde hiervoor is wel dat een ...

  Rapport | 14-12-1999 | WRR

 7. Staat zonder land: een verkenning van bestuurlijke gevolgen van informatie- en communicatietechnologie

  De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie hebben onvermijdelijk gevolgen voor het vermogen van de nationale ...

  Rapport | 09-03-1998 | WRR

 8. Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek

  Om een slagvaardig ruimtelijk beleid te kunnen voeren en beter te voorzien in de behoeften van strategische grootschalige ...

  Rapport | 20-02-1998 | WRR

 9. Volksgezondheidszorg

  Door een basispakket van gezondheidszorgvoorzieningen voor de gehele bevolking onder te brengen in een algemene sociale ...

  Rapport | 27-06-1997 | WRR

 10. Van verdelen naar verdienen. Afwegingen voor de sociale zekerheid in de 21e eeuw

  Het huidige stelsel voor de sociale zekerheid is op langere termijn niet houdbaar, in het bijzonder vanwege de vergrijzing. Een ...

  Rapport | 29-04-1997 | WRR