Nederland als immigratiesamenleving

Nederland dient consequenties te trekken uit het feit dat het een immigratiesamenleving is geworden. Participatie, eigen verantwoordelijkheid en ontmoeting staan hierbij centraal. In het rapport Nederland als immigratiesamenleving (rapport nr. 60, 2001) pleit de WRR daarom voor een overheidsprogramma dat de participatie van immigranten bevordert en dat consequent wordt uitgevoerd en gehandhaafd.

Click here for the English summary of WRR report no. 60: The Netherlands as immigration society.

Vergroot afbeelding Cover R60 Nederland als immigratieland
Beeld: © WRR

Maatschappelijke participatie

Dit betekent dat het beleid zich moet concentreren op de toegankelijkheid van de instituties. Hiernaast moeten migranten bereid zijn te participeren in arbeid en onderwijs en te investeren in zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Volledige culturele aanpassing en insluiting van nieuwkomers is niet nodig en ook niet wenselijk. Culturele diversiteit dient juist te worden gerespecteerd.

De sociale rechtsstaat

De grenzen van Nederland zijn niet langer primair geografisch. In een immigratiesamenleving hebben veel mensen meerdere bindingen en loyaliteiten. Hierbij past het niet dat zij afstand moeten doen van de oorspron­kelijke nationaliteit om de Nederlandse nationaliteit te kunnen verkrijgen. Derhalve adviseert de raad dubbele nationaliteiten ook formeel te aanvaarden.