In- en uitsluiting in Nederland; een overzicht van empirische bevindingen

Werkdocument 122 - R. Gowricharn

De serie 'Werkdocumenten' omvat stukken die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen en die op aanvraag door de raad beschikbaar worden gesteld. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.