Perspectief op integratie; over de sociaal-culturele en structurele integratie van etnische minderheden in Nederland

Werkdocument 121 - J. Dagevos

De serie 'Werkdocumenten Basisvorming in het onderwijs' omvat stukken die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen en die op aanvraag door de raad beschikbaar worden gesteld. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.