Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur

Goed bestuur behoort een zelfstandig doel te zijn van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Nu fungeert het hoofdzakelijk als maatstaf voor het selecteren van landen die in aanmerking komen voor armoedevermindering. Dit zegt de WRR in zijn rapport Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur (rapport nr. 58, 2001).

Click here for the English summary of WRR report no. 58: Development policy and good governance.

Vergroot afbeelding Cover R58 Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur 250x375
Beeld: © WRR

Belang van goed bestuur

Verhoging van de bestuurlijke kwaliteit van ontwikkelingslanden is niet alleen van belang vanwege de mogelijke gunstige economische effecten (verhoging van de welvaart, vermindering van de armoede). Dit is ook in het belang van rechtsstatelijkheid, democratisering en mensenrechten. Hiernaast heeft de westerse wereld zelf in toenemende mate een eigen belang bij een behoorlijke bestuurlijke kwaliteit elders.

Selectie van landen

Het uitgangspunt van de WRR heeft consequenties voor de landenkeuze voor het ontwikkelingsbeleid. Ook landen komen in aanmerking voor hulp waar de situatie ten aanzien van rechtsstaat, mensenrechten en democratie gebrekkig is, maar waar zich uit democratisch of rechtsstatelijk oogpunt wel interessante ontwikkelingen voordoen en waar behoefte bestaat aan ondersteuning.

Het rapport is uitgebracht in één bundel met een aantal preadviezen door externe deskundigen.