Duurzame ontwikkeling: bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid

Duurzame ontwikkeling dreigt een cliché te worden voor alles wat goed is. Dat ondermijnt de effectiviteit van het beleid. In het rapport Duurzame ontwikkeling: bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid (rapport nr. 62, 2002) beveelt de WRR aan duurzame ontwikkeling te beperken tot de ecologische invalshoek en van daaruit de afweging te maken met economische en sociaal-culturele aspecten.

Vergroot afbeelding Cover R62 Duurzame ontwikkeling 250x375
Beeld: © WRR

Beleid niet te centraal sturen

Evenals een alomvattende beleidsdoelstelling ‘duurzame ontwikkeling’ ongewenst is, moet niet één minister de coördinerende verantwoordelijkheid voor een dergelijke brede doelstelling toebedeeld krijgen. Op verschillende terreinen hebben verschillende ministers te maken met aspecten van duurzaamheid. Ook andere partijen moeten ruimte krijgen voor hun eigen verantwoordelijkheid en hun mogelijke bijdragen aan creatieve oplossingen voor milieuproblemen.

Open coördinatie

Met betrekking tot de internationale samenwerking om de aanpak van de wereldwijde milieuproblemen in gang te zetten, ziet de raad mogelijkheden voor vormen van open coördinatie om concrete resultaten te bevorderen. Daarbij kan het helpen als landen in kleine groepen gaan samenwerken op basis van een gemeenschappelijk probleem.