Slagvaardigheid in de Europabrede Unie

De slagvaardigheid van de Europabrede Unie van 25 lidstaten is ermee gebaat als de mogelijkheden tot institutionele variatie worden benut. Het gaat dan niet alleen om variatie binnen de communautaire methode, maar ook om harde en zachte vormen van coördinatie alsmede differentiatie van rechten en plichten tussen de lidstaten. Dat staat in het WRR-rapport Slagvaardigheid in de Europabrede Unie (rapport nr. 65, 2003).

Vergroot afbeelding Cover R65 Slagvaardigheid Europabrede Unie 250x375
Beeld: © WRR

Kans op beleidsimpassies verkleinen

De WRR meent dat zo kan worden voorkomen dat lidstaten in de komende jaren bekneld raken door al te uniformerende regels en wetgeving of systematisch zware druk ondervinden om zich op politiek gevoelige beleidsonderdelen te conformeren aan meerderheidsbesluiten. Als dit gebeurt,  zou een vicieuze cirkel kunnen ontstaan van implementatietekorten, afnemend onderling vertrouwen en afnemende effectiviteit en legitimiteit van een aantal onderdelen van het Europese beleid.

Effectiviteit EU versterken

Een aantal urgente vraagstukken, zoals de houdbaarheid van de pensioenen, de opvang van asielzoekers en de dreiging van het terrorisme, vraagt om een Europees antwoord. In dit rapport doet de WRR aanbevelingen om de effectiviteit en het democratisch gehalte van de Europese besluitvorming te versterken. De raad wil daarmee tevens een bijdrage leveren aan het Conventiedebat over de toekomst van Europa.