De toekomst van de nationale rechtsstaat

De nationale rechtsstaat blijft vooralsnog een centrale plaats innemen, als ankerpunt van een internationale rechtsorde. Wel bestaat het gevaar dat Nederland als klein land bij de internationale rechtsontwikkeling buiten spel komt te staan. Een goed functionerende rechtsstaat vraagt om voortdurende aandacht en onderhoud. Dat adviseert de WRR in zijn rapport De toekomst van de nationale rechtsstaat (rapport nr. 63, 2002).

Click here for the English summary of WRR report no. 63: The Future of the National Constitutional State.

Vergroot afbeelding Cover R63 Toekomst nationale rechtsstaat 250x375
Beeld: © WRR

Internationalisering en individualisering bedreigen soevereine nationale staat

In het verleden is de concrete vormgeving van de rechtsstaat sterk verbonden geweest met de soevereine nationale staat. Twee recente ontwikkelingen brengen daarin verandering: internationalisering en individualisering. De WRR ziet nog steeds een toekomst voor de rechtstaat. Voor het goed functioneren daarvan moet echter wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals een effectieve rechtshandhaving en een goed functionerende rechterlijke macht.

Aanbevelingen voor stabiele rechtsstaat

In dit rapport gaat de WRR nader in op de consequenties van deze ontwikkelingen. Hij doet een groot aantal aanbevelingen om in de toekomst een stabiele rechtsstaat te verzekeren. Hoofdpunten zijn een effectievere misdaadbestrijding, de stofkam door veel regelgeving en een goed functionerende en transparante rechterlijke macht.