Het borgen van publiek belang

De beslissing of een overheidstaak moet worden geprivatiseerd of niet, moet worden bepaald door de vraag op welke wijze het publiek belang het beste kan worden veiliggesteld: in de publieke of de in private sector. Dit is de kern van het WRR-rapport Het borgen van publiek belang (rapport nr. 56, 2000).

Click here for the English summary of the 56th WRR-report: Safeguarding the Public interest.

Vergroot afbeelding Cover R57 Doorgroei van arbeidsparticipatie 250x375
Beeld: © WRR

Publiek belang of niet?

Het is de politiek die bepaalt welke maatschappelijke belangen een publiek belang zijn. Is er geen publiek belang, dan kan het maatschappelijk belang aan de private sector worden overgelaten. Ligt de eindverantwoordelijkheid wél bij de overheid, dan zijn er verschillende manieren om dit publieke belang te borgen. De raad plaatst deze mogelijkheden tegen de achtergrond van de internationalisering, de snelle verbreiding van de ICT en de toenemende professionalisering.

Wees terughoudend met privatisering

In het algemeen raadt de WRR een terughoudende omgang met privatisering aan indien er veel belangen en veel actoren in het spel zijn. Besluit de overheid tot privatisering, dan dient zij een strakke regie te voeren. Worden private actoren ingeschakeld, dan krijgt de overheid een belangrijke nieuwe functie, namelijk die van ‘marktmeester’ die voorwaarden stelt en bewaakt.