Publicaties

De WRR maakt al zijn adviezen openbaar. Daarnaast publiceert de WRR regelmatig over de verschillende thema’s waarover hij de regering adviseert. Gebruik de zoekmachine hieronder om te filteren op trefwoord, periode, onderwerp of type publicatie.

De WRR onderscheidt vier typen publicaties.

 1. WRR-rapporten zijn uitgebreide onderzoeksrapporten, met adviezen aan de regering;
 2. Policy briefs zijn kortere publicaties, waarin de WRR reflecteert op een actueel thema en handreikingen doet voor beleid;
 3. In Verkenningen signaleert en agendeert de WRR maatschappelijke vraagstukken;
 4. Working papers zijn achtergrondstudies die in het kader van een adviestraject zijn verricht

In aanvulling op deze vier publicatietypen publiceert de WRR ook over actuele thema’s.

Oudere afgesloten series zijn te vinden in het Archief van deze website.

109 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op de laatste rapporten
 1. Orde in het binnenlands bestuur

  Wanneer de organisatie van het binnenlands bestuur telkens wordt aangepast aan de veranderingen in de samenleving, zal deze ...

  Rapport | 21-11-1995 | WRR

 2. Stabiliteit en veiligheid in Europa. Het veranderende krachtenveld voor het buitenlands beleid

  Door een ‘kerngroep’ te vormen onder leiding van Duitsland en Frankrijk kan de Europese Unie haar politieke handelingsvermogen ...

  Rapport | 13-06-1995 | WRR

 3. Hoger onderwijs in fasen

  Het hoger onderwijs in Nederland kan studenten beter voorbereiden op de maatschappij dan thans het geval is. Door het hoger ...

  Rapport | 31-01-1995 | WRR

 4. Besluiten over grote projecten

  Voor besluiten over grote infrastructurele werken, zoals de Betuweroute of uitbreiding van Schiphol, moet een aparte ‘wet grote ...

  Rapport | 13-09-1994 | WRR

 5. Duurzame risico's. Een blijvend gegeven

  Milieurisico’s zijn niet objectief en niet eenduidig wetenschappelijk in te schatten. Om het begrip duurzaamheid uit te werken ...

  Rapport | 07-06-1994 | WRR

 6. Belang en beleid. Naar een verantwoorde uitvoering van de werknemersverzekeringen

  In de uitvoering van de sociale zekerheid zal bevordering van arbeidsparticipatie veel meer voorop moeten staan dan voorheen. De ...

  Rapport | 24-05-1994 | WRR

 7. Ouderen voor ouderen: demografische ontwikkelingen en beleid

  Als de naoorlogse geboortegolf met pensioen gaat, zal deze zichzelf meer moeten onderhouden dan de ouderen van nu. Dit is ...

  Rapport | 31-03-1993 | WRR

 8. Grond voor keuzen: Vier perspectieven voor de landelijke gebieden in de Europese Gemeenschap

  Een aanzienlijke hoeveelheid landbouwgrond in de Europese Gemeenschap (EG) zal uit productie moeten worden genomen. Dit is ...

  Rapport | 09-06-1992 | WRR

 9. Milieubeleid: strategie, instrumenten en handhaafbaarheid

  Het milieuvraagstuk is primair een gedragsprobleem. Milieuproblemen ontstaan doordat het milieu niet of onvoldoende meeweegt in ...

  Rapport | 29-04-1992 | WRR

 10. De onderwijsverzorging in de toekomst

  Als de Wet op de onderwijsverzorging op 1 januari 1995 afloopt, moet deze niet worden verlengd. Beter is het om het aanbod van ...

  Rapport | 15-11-1991 | WRR