Volksgezondheidszorg

Door een basispakket van gezondheidszorgvoorzieningen voor de gehele bevolking onder te brengen in een algemene sociale verzekering, kan de gezondheidszorg voor iedereen op langere termijn toegankelijk blijven. Hiernaast is een vrijwillige aanvullende verzekering mogelijk voor extra zorg naar eigen keuze. Dit is de kern van het rapport Volksgezondheidszorg (rapport nr. 52, 1997) van de WRR.

Click here for the English summary of WRR report no. 52: Public Health Care. Priorities and a Sound Financial Basis for Health Care in the 21st Century.

Vergroot afbeelding Cover R52 Volksgezondheidszorg 250x375
Beeld: © WRR

Collectieve verantwoordelijkheid

In dit WRR-rapport staat de vraag centraal welk deel van de gezondheidszorg tot de collectieve verantwoordelijkheid moet worden gerekend. Deze afbakening is heel duidelijk een taak van de overheid. Pas daarna komt de vraag op welke wijze de noodzakelijke risicosolidariteit kan worden veiliggesteld. Het antwoord op die vraag is een sociale ziektekostenverzekering voor iedereen langs de lijnen die de raad in het rapport schetst.

Afbakening basispakket

De WRR reikt in het rapport ook instrumenten aan voor de afbakening van het basispakket. Daarbij staat de dubbele doelstelling van het volksgezondheidsbeleid voorop: bevordering van de volksgezondheid en het verzorgen en verplegen van zieken. Langs de geschetste lijnen kan volgens de raad vorm worden gegeven aan een inzichtelijk zorgstelsel dat is gebaseerd op een heldere en samenhangende verdeling van verantwoordelijkheden.