Besluiten over grote projecten

Voor besluiten over grote infrastructurele werken, zoals de Betuweroute of uitbreiding van Schiphol, moet een aparte ‘wet grote projecten’ worden ingevoerd. Hierdoor verbetert niet alleen de kwaliteit en de beheersbaarheid van deze besluiten, maar worden ook alle betrokken belangen evenwichtig afgewogen. Zo wordt een doelmatiger en snellere besluitvorming mogelijk. Dat is het voorstel van de WRR in het rapport Besluiten over grote projecten (rapport nr. 46, 1994).

Vergroot afbeelding Cover R46 Besluiten over grote projecten 250x375
Beeld: © WRR

Drie voorbereidingsstadia

De 'wet grote projecten' voorziet in drie stadia van voorbereiding: een aanvangsbesluit, een beginselbesluit en een uitvoeringsbesluit. In elk van deze stadia vindt een integrale afweging plaats van alle aspecten van het project. De voorgestelde wet moet de kwaliteit van de voorbereiding en de besluitvorming bij grote projecten verhogen en uitzicht bieden op kortere doorlooptijden. Ook kan met de wet recht worden gedaan aan alle betrokken belangen.

Bindende kracht

Wezenlijk in het WRR-voorstel is dat het beginselbesluit en het uitvoeringsbesluit de regering binden, niet alleen politiek maar ook bestuursrechtelijk. De regering kan dan niet meer zonder gevolgen afzien van een voorgenomen project. Deze opzet geeft derden zekerheid over het infrastructuurbeleid en zal de Nederlandse geloofwaardigheid ten goede komen in de internationale (Europese) samenwerking op dit gebied, zo meent de raad.

De WRR brengt het rapport uit in antwoord op een adviesaanvraag van de regering.