Van verdelen naar verdienen. Afwegingen voor de sociale zekerheid in de 21e eeuw

Het huidige stelsel voor de sociale zekerheid is op langere termijn niet houdbaar, in het bijzonder vanwege de vergrijzing. Een combinatie van activerings- en toeslagenbeleid kan helpen de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderingen in de wereldeconomie. Tot deze conclusie komt de WRR in het rapport  Van verdelen naar verdienen. Afwegingen voor de sociale zekerheid in de 21e eeuw (rapport nr. 51, 1997)

Click here for the English summary of WRR report no. 51: From Sharing to earning. Considerations for Social Security in the 21st Century.

Vergroot afbeelding Cover R51 Van verdelen naar verdienen 250x375
Beeld: © WRR

Drie mogelijke oplossingsrichtingen

In het rapport onderzoekt de WRR drie mogelijke oplossingsrichtingen: polisbeleid, activeringsbeleid en toeslagenbeleid. Centraal staat dat de relatie tussen cliënt, gevalsbehandelaar en/of werkgever niet een vrijblijvende maar een verbindende is, en derhalve een wederkerigheid van rechten en plichten met zich meebrengt.

Oplossing ligt in combinatie van richtingen

Een langetermijnstrategie om de arbeidsproductiviteit van de beroepsbevolking te verhogen, vergt vooral investeringen in mensen. Volgens de raad biedt een aan de omstandigheden aangepaste combinatie van een activeringsbeleid en een toeslagenbeleid hiertoe een gunstige mogelijkheid. Bevordering van de arbeidsparticipatie noopt volgens de raad tot individuele gevalsbehandeling in maatwerk.