Stabiliteit en veiligheid in Europa. Het veranderende krachtenveld voor het buitenlands beleid

Door een ‘kerngroep’ te vormen onder leiding van Duitsland en Frankrijk kan de Europese Unie haar politieke handelingsvermogen versterken. Dit is noodzakelijk nu de Verenigde Staten meer afstand neemt van Europa. Het is in het belang van Nederland om mee te werken aan zo’n kerngroep. Dit schrijft de WRR in het rapport Stabiliteit en veiligheid in Europa. Het veranderende krachtenveld voor het buitenlands beleid (rapport nr. 48, 1995).

Click here for the English version of WRR report no. 48: Stability and security in Europe. The changing foreign policy arena.

Vergroot afbeelding Cover R48 Stabiliteit en veiligheid 250x375
Beeld: © WRR

Analyse internationale situatie na 1989-1990

In dit rapport analyseert de WRR de internationale situatie na 1989-1990: hoe is deze gewijzigd en wat zijn hiervan de gevolgen voor Europa in het algemeen en voor Nederland in het bijzonder? Op basis van de beschreven ontwikkelingen komt de raad tot vier uitgangspunten voor het Nederlandse beleid. Daarnaast geeft hij wegen aan die leiden tot een verhoogde homogeniteit en cohesie van de Europese Unie (EU), zodat deze in de toekomst handelend kan optreden.

Bevordering bindende elementen

De centrale bevinding van de raad is dat het huidige tijdperk zich kenmerkt door sterke, fragmenterende tendenties. In het licht hiervan dient het Nederlandse beleid zich te richten op de bevordering van bindende elementen, zoals een vergroting van het handelingsvermogen van de Europese Unie. Differentiaties in de integratie zullen daarbij onvermijdelijk zijn.

Het rapport is mede gebaseerd op deelstudies van een aantal deskundigen, die afzonderlijk worden gepubliceerd.