Orde in het binnenlands bestuur

Wanneer de organisatie van het binnenlands bestuur telkens wordt aangepast aan de veranderingen in de samenleving, zal deze blijven achterlopen bij de ontwikkelingen. Het is beter een stabiel kader te creëren waarbinnen het bestuur flexibel kan inspelen op de maatschappelijke veranderingen. Dit constateert de WRR in het rapport Orde in het binnenlands bestuur (rapport nr. 49, 1995).

Vergroot afbeelding Cover R49 Orde in het binnenlands bestuur 250x375
Beeld: © WRR

Bestaande bestuurslagen bieden stabiel kader

De WRR meent dat de drie bestaande bestuurslagen het gewenste stabiele kader kunnen bieden. Wel moeten verantwoordelijkheden duidelijker worden verdeeld en taken scherp worden afgebakend. Ook ligt het voor de hand dat gemeenten meer financiële autonomie krijgen. Tot slot zijn er betere mechanismen nodig voor de coördinatie tussen de drie bestuurslagen.

Gewenste taakverdeling bestuurslagen

Het stellen van kaders en het scheppen van waarborgen ziet de WRR als een taak voor de centrale overheid. De lokale overheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van nationaal beleid. De provincie krijgt vooral de taak van bemiddelaar en coördinator.