Tweedeling in perspectief

Anders dan soms wordt gedacht, nemen de kansen op een harmonieuze sociaal-culturele ontwikkeling in Nederland niet af maar toe. ‘Tweedeling’ van de samenleving is in belangrijke mate te voorkomen door een geëigend arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid. Aldus de WRR in het rapport Tweedeling in perspectief (rapport nr. 50, 1996).

Click here for the English summary of WRR report no. 50: Social Dichotomy in Perspective.

Vergroot afbeelding Cover R50 Tweedeling in perspectief 250x375
Beeld: © WRR

Kansen op harmonieuze ontwikkeling toegenomen

In deze sociaal-culturele toekomstverkenning gaat de WRR na welke ontwikkelingen tot 2015 zijn te verwachten op de gebieden arbeid, opleiding en inkomen. Nadat de sociale cohesie in de jaren zeventig en tachtig op de proef is gesteld, zijn in de jaren negentig de kansen op een harmonieuze sociaal-culturele ontwikkeling voor de middellange termijn toegenomen. Toch zou de problematiek van maatschappelijke tweedeling zich alsnog kunnen verscherpen.

Samenhangende beleidsperspectieven

Uit het verkennend karakter van dit rapport volgt dat de WRR zich onthoudt van gedetailleerde aanbevelingen. Wel introduceert de raad twee samenhangende beleidsperspectieven om de tweedeling tegen te gaan, namelijk de emancipatie van arbeid en de emancipatie van talent. Deze twee perspectieven hebben tal van beleidsimplicaties, met name op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs.