Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - januari 2023

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Twee nieuwe adviesprojecten

De WRR heeft twee projecten aan zijn werkprogramma toegevoegd. Met het project Nederland in een vergrijzende wereld bekijkt de WRR de implicaties van vergrijzing wereldwijd voor de structuur van de Nederlandse economie, voor onze arbeidsmarkt, voor het macrobeleid en voor onze pensioenen. 

Met het project Kantelende wereldorde agendeert de WRR de geopolitieke verschuivingen die momenteel in de wereld plaatsvinden. In het kader van dit project organiseerde de WRR op 25 januari een Hollands Spoorbijeenkomst over de Geopolitiek van voedsel.

plaatje nw WRRadviesprojecten
Beeld: ©WRR

Nieuwe raadsperiode van start

Op 1 januari 2023 ging de nieuwe raadsperiode van start. Met het aantreden van de nieuwe raad zijn de raadsleden Paul ’t Hart (hoogleraar bestuurskunde, Universiteit Utrecht) en Mathieu Segers (hoogleraar hedendaagse geschiedenis en Europese integratie Universiteit Maastricht) verwelkomd en is afscheid genomen van Arnoud Boot en Marianne de Visser. Voor interviews met de nieuwe en oude leden zie Een intellectuele snoepwinkel en Afscheid raadsleden Boot en De Visser

plaatje Prof dr Mathieu Segers en Prof dr Paul ’t Hart
Beeld: ©WRR/Fotograaf: Simone Langeweg

Minister-president Rutte bezoekt de WRR

Woensdag 18 januari bracht minister-president (MP) Rutte een bezoek aan de WRR. Het periodieke bezoek geeft betrokkenen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het werkprogramma van de WRR. Lees meer

Portretfoto Mark Rutte
Beeld: ©Rijksoverheid/Fotograaf: Arenda Oomen

Kabinetsreactie Coronascenario’s doordacht

Het kabinet heeft zijn reactie op de gezamenlijke rapportage Coronascenario’s doordacht; Handreiking voor noodzakelijke keuzes vastgesteld. In zijn reactie dankt het kabinet de WRR en de betrokken adviescolleges voor hun inspanningen en inzichten. Lees meer

TweedeKamerstoelen
Beeld: ©Mediatheek

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank