Vertaling Opgave AI gepubliceerd in Springerserie

De publicatie Mission AI. The New System Technology is bij uitgeverij Springer verschenen. Deze publicatie is een bewerkte vertaling van het WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie dat de WRR in 2021 heeft uitgebracht.

Vergroot afbeelding cover AI
Beeld: ©WRR / WRR

De impact van artificiële intelligentie

De WRR stelt dat Artificiële intelligentie (AI) moet worden beschouwd als een systeemtechnologie, vergelijkbaar met de stoommachine, elektriciteit, de verbrandingsmotor en de computer. Deze duiding helpt om verder te kijken dan de waan van de dag en in plaats daarvan langetermijnaanbevelingen te doen over hoe AI in de samenleving kan worden ingebed.

Tal van overheden hebben hun eigen AI-strategieën ontwikkeld. De meest in het oog springende daarvan is het voorstel van de Europese Unie voor een wet op kunstmatige intelligentie. Door AI te zien als een systeemtechnologie en vanuit deze duiding analogieën en lessen te trekken uit de omgang met andere vergelijkbare technologieën, valt inzicht te krijgen in de impact van AI. Op dit niveau zijn de aanbevelingen ook van waarde voor overheden in andere landen.

Lees meer over dit rapport

Springerserie: Research for Policy

In deze serie publiceren we internationaal relevante onderzoeken van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Veel maatschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op de Nederlandse beleidsvorming, zijn ook een uitdaging voor andere westerse landen of internationale instanties. Door deze studies te publiceren in de internationale open access wetenschapreeks hopen we dat de analyses en inzichten kunnen bijdragen aan het beleidsdebat in andere landen.

De nieuwe publicatie Mission AI. The New System Technology is gratis verkrijgbaar op de website van Springer of tegen betaling te bestellen in luxe hardcover.