Kabinetsreactie Coronascenario’s doordacht

Het kabinet heeft zijn reactie op de gezamenlijke rapportage Coronascenario’s doordacht; Handreiking voor noodzakelijke keuzes vastgesteld. In zijn reactie dankt het kabinet de WRR en de betrokken adviescolleges voor hun inspanningen en inzichten. Deze gezamenlijke inspanningen en inzichten onderstrepen dat de pandemie een brede maatschappelijke impact heeft gehad en dat het coronabeleid een opgave is die meerdere beleidsterreinen beslaat en dus ook vanuit meerdere beleidsterreinen benaderd dient te worden. Het kabinet zal voor verschillende zwaardere scenario’s simuleren hoe in crisistijd tot effectieve en onderbouwde besluitvorming kan worden gekomen. 

Vergroot afbeelding plaatje tweede kamer
Beeld: ©Mediatheek

Deze kabinetsreactie bevat zowel een reactie op de gezamenlijke rapportage als een reactieop het eerste advies van het Maatschappelijk Impact Team Fit voor het najaar.

Over de publicatie

Het is belangrijk dat de overheid en samenleving voorbereid zijn op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie. Om hierbij te helpen, werkten veertien adviescolleges vijf coronascenario's verder uit: (1) Verkoudheid (2) Griep+ (3) Externe dreiging (4) Continue strijd en (5) Worst case. Deze uitwerkingen maken de brede impact van de pandemie inzichtelijk. De domeinen omvatten economie, openbaar bestuur, zorg, onderwijs, cultuur, sport, wetgeving en internationale samenwerking. Ook zijn de scenario’s doordacht op implicaties voor wetenschap en technologie, gedrag en communicatie en mensenrechten.

De gezamenlijke rapportage is tot stand gekomen onder coördinatie van de WRR, in nauwe samenwerking met de Gezondheidsraad, de Raad van State, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Daarnaast leverden de volgende organisaties een bijdrage: Adviesraad Internationale Vraagstukken, Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, College voor de Rechten van de Mens, KNAW (inclusief De Jonge Akademie), Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en Sociaal-Economische Raad (in de vorm van betrokkenheid kroonlid).