Publicaties

De WRR maakt al zijn adviezen openbaar. Daarnaast publiceert de WRR regelmatig over de verschillende thema’s waarover hij de regering adviseert. Gebruik de zoekmachine hieronder om te filteren op trefwoord, periode, onderwerp of type publicatie.

De WRR onderscheidt vier typen publicaties.

 1. WRR-rapporten zijn uitgebreide onderzoeksrapporten, met adviezen aan de regering;
 2. Policy briefs zijn kortere publicaties, waarin de WRR reflecteert op een actueel thema en handreikingen doet voor beleid;
 3. In Verkenningen signaleert en agendeert de WRR maatschappelijke vraagstukken;
 4. Working papers zijn achtergrondstudies die in het kader van een adviestraject zijn verricht

In aanvulling op deze vier publicatietypen publiceert de WRR ook over actuele thema’s.

Oudere afgesloten series zijn te vinden in het Archief van deze website.

109 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op de laatste rapporten
 1. Technologie en overheid

  Het technologiebeleid van de overheid moet niet alleen worden verbreed maar ook meer internationaal worden. Dit is nodig vanwege ...

  Rapport | 21-01-1991 | WRR

 2. Een werkend perspectief. Arbeidsparticipatie in de jaren '90

  De arbeidsparticipatie moet omhoog. Te weinig mensen in Nederland verrichten nu betaalde arbeid. In een individualiserende ...

  Rapport | 10-12-1990 | WRR

 3. Van de stad en de rand

  Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht moeten meer financiële en bestuurlijke bevoegdheden krijgen. Ook moeten deze grote ...

  Rapport | 03-09-1990 | WRR

 4. Allochtonenbeleid

  Het huidige minderhedenbeleid moet worden vervangen door een allochtonenbeleid dat erop is gericht de betrokken bevolkingsgroepen ...

  Rapport | 09-05-1989 | WRR

 5. Rechtshandhaving

  Belastingwetten, socialezekerheidswetten en subsidieregelingen moeten in hun toepassing minder afhankelijk worden van de ...

  Rapport | 30-05-1988 | WRR

 6. Overheid en toekomstonderzoek: een inventarisatie

  In toekomstverkenningen voor de Rijksoverheid verdient de signaleringsfunctie meer aandacht. De onzekerheden over de langere ...

  Rapport | 15-04-1988 | WRR

 7. Activerend arbeidsmarktbeleid

  Om werklozen en herintredende vrouwen meer kansen te bieden op een baan is het nodig een stelsel van werkervaringsplaatsen op te ...

  Rapport | 31-12-1987 | WRR

 8. De financiering van de Europese Gemeenschap. Een interimrapport

  Om de financiële problemen van de Europese Gemeenschap op te lossen is het noodzakelijk de landbouwuitgaven te beheersen. ...

  Rapport | 06-11-1987 | WRR

 9. Cultuur zonder grenzen

  Verhoging van het niveau van onderwijs, kunsten en wetenschappen in Nederland dient het voornaamste doel te zijn van het ...

  Rapport | 22-06-1987 | WRR

 10. Op maat van het midden- en kleinbedrijf

  Het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de Nederlandse economie en ...

  Rapport | 15-06-1987 | WRR