Technologie en overheid

Het technologiebeleid van de overheid moet niet alleen worden verbreed maar ook meer internationaal worden. Dit is nodig vanwege de toenemende schaalvergroting, de internationaliserende markten en de toenemende vervlechting van technologie en samenleving. Dat is de bevinding van de WRR in het rapport Technologie en overheid (rapport nr. 39, 1991).

Vergroot afbeelding Cover R39 Technologie en beleid 250x375
Beeld: © WRR

Innovatie van belang voor welvaart

Uitgangspunt van de WRR is dat wetenschappelijke en technologische vernieuwing wezenlijk is voor het welvaartsbehoud in onze samenleving en voor de vermindering van tal van maatschappelijke problemen. Het vernieuwend vermogen hangt nauw samen met de maatschappelijke en culturele context. Technologiebeleid van de overheid dient daarom een breed terrein te beslaan en kan per sector sterk verschillen.

Zeven deelstudies

Het WRR-rapport is gebaseerd op zeven, apart gepubliceerde, voorstudies. Vier daarvan hebben betrekking op economische sectoren (landbouw, chemische industrie, grond-, water- en wegenbouw, transport en logistiek), drie hebben een algemeen vergelijkend karakter. Uit deze sectorstudies blijkt dat knelpunten zijn te verwachten ten aanzien van onderzoekersopleidingen, de aansluiting tussen fundamenteel onderzoek en toepassing, en multidisciplinaire samenwerking.