Duurzame risico's. Een blijvend gegeven

Milieurisico’s zijn niet objectief en niet eenduidig wetenschappelijk in te schatten. Om het begrip duurzaamheid uit te werken tot een goed functionerend beleidsconcept is het daarom noodzakelijk normatieve keuzen te maken over gesignaleerde risico's en onzekerheden expliciet te maken. Tot deze bevinding komt de WRR in het rapport Duurzame risico's. Een blijvend gegeven (rapport nr. 44, 1994).

Click here for the English summary of WRR report no. 44: Sustained risks: A Lasting Phenomenon.

Vergroot afbeelding Cover R44 Duurzame risico's 250x375
Beeld: © WRR

Milieugebruiksruimte staat niet vast

Afhankelijk van een visie op natuur en maatschappij worden risico’s ten aanzien van het milieu groter of kleiner ingeschat. De keuzen die in het milieubeleid moeten worden gemaakt, zijn normatief, niet objectief. Er is geen vaststaande milieugebruiksruimte, maar een heel spectrum aan mogelijkheden. Deze vloeien voort uit een maatschappelijke discussie over doeleinden en risico's, zowel voor het milieu als voor de sociaal-economische ontwikkeling.

Vier scenario’s

In het rapport werkt de WRR vier scenario's uit op basis van de handelingsperspectieven 'benutten', 'beheren', 'sparen' en 'behoeden'. Hij doet dit voor ontwikkelingen op het gebied van voedselvoorziening, energievoorziening, natuurbescherming, grondstoffen en drinkwater. Op basis hiervan constateert de raad dat er in de bestudeerde sectoren ernstige problemen ontstaan indien de ontwikkelingen op hun beloop worden gelaten.

De WRR brengt dit rapport uit op verzoek de regering, als vervolg op het eerder verschenen rapport over milieu, economie en bestuur (rapport nr.41, 1992).