Grond voor keuzen: Vier perspectieven voor de landelijke gebieden in de Europese Gemeenschap

Een aanzienlijke hoeveelheid landbouwgrond in de Europese Gemeenschap (EG) zal uit productie moeten worden genomen. Dit is noodzakelijk vanwege de toenemende productiviteit, de stijgende overschotten en de financieringsproblemen in de landbouw én om tot een milieuvriendelijke sector te komen. Dit blijkt uit het WRR-rapport Grond voor keuzen: Vier perspectieven voor de landelijke gebieden in de Europese Gemeenschap (rapport nr. 42, 1992).

Click here for the English version of WRR-report no. 42: Ground for choices: Four Perspectives for the Rural Areas in the European Community.

Vergroot afbeelding Cover R42 Grond voor keuzen 250x375
Beeld: © WRR

In productie houden van grond is contraproductief

In alle gevallen blijkt beleid dat niet is gericht op het verminderen van het areaal cultuurgrond, contraproductief. Een keuze voor het geforceerd in productie houden van grond, mede om werkgelegenheid in stand te houden, belemmert de totstandkoming van nieuwe structuren in de landbouwsector. Zo wordt bijvoorbeeld milieu- en teelttechnische verbetering gefrustreerd. Voor Nederland zijn er mogelijke bedreigingen van de grondgebonden akkerbouw.

Vier scenario’s voor land- en bosbouw

In dit rapport werkt de WRR vier modelmatige scenario’s uit voor de grondgebonden land- en bosbouw in de EG tot circa 2015: vrije markt en vrijhandel, regionale ontwikkeling, natuur en landschap, milieu. De scenario’s zijn geen voorspellingen, maar technische verkenningen die de grenzen aangeven van elke toekomstige ontwikkeling. Hun uitkomsten verschillen aanzienlijk van elkaar.