Een werkend perspectief. Arbeidsparticipatie in de jaren '90

De arbeidsparticipatie moet omhoog. Te weinig mensen in Nederland verrichten nu betaalde arbeid. In een individualiserende samenleving is het echter steeds belangrijker dat mensen deelnemen aan het arbeidsproces. Een samenhangend beleid gericht op het wegnemen van barrières voor arbeidsparticipatie is daarom onontbeerlijk. Dat is de kern van het WRR-rapport Een werkend perspectief. Arbeidsparticipatie in de jaren '90 (rapport nr. 38, 1990).

Click here for the English summary of WRR report no. 38: Work in Perspective. Labour Participation in the Netherlands.

Vergroot afbeelding Cover R38 Een werkend perspectief 250x375
Beeld: © WRR

Negatieve spiraal moet worden doorbroken

In Nederland wordt er minder betaald werk verricht dan in andere OESO-landen. Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en vervroegde uittreding zijn onderdeel geworden van een negatieve spiraal, waardoor de druk op de collectieve uitgaven erg hoog is geworden. Om deze negatieve spiraal te doorbreken moet de arbeidsparticipatie toenemen. Bovendien neemt de schaarste op de arbeidsmarkt toe en willen steeds meer vrouwen betaald werken.

Een samenhangend beleid

De WRR doet in het rapport een groot aantal aanbevelingen voor een samenhangend beleid gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie. Zo moet er een stelsel komen van beroepsgericht wederkerend onderwijs, de opvangcapaciteit voor kinderen moet omhoog, het minimumloon moet worden geïndividualiseerd, pensioenregelingen moeten flexibeler worden en het grote aantal arbeidsongeschikten moet worden teruggedrongen.

De WRR brengt het rapport uit op verzoek van de regering.