dr. R. (Ruth) Mampuys
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

dr. R. (Ruth) Mampuys

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Ruth Mampuys is wetenschappelijk medewerker bij de WRR. Ruth heeft een achtergrond in medische biochemie en filosofie en heeft gewerkt bij het Rathenau Instituut en de COGEM (Commissie Genetische Modificatie). Daar heeft zij zich bezig gehouden met biotechnologische ontwikkelingen en de maatschappelijke, ethische en juridische implicaties daarvan.

Promotie

Ruth Mampuys is gepromoveerd op haar proefschrift over de mogelijkheden en beperkingen van technocratische, participatieve en juridische strategieën voor de politieke omgang met ‘wicked problems’. De verdediging vond begin 2021 plaats op de Erasmus School of Law in Rotterdam.

Projecten

Ruth Mampuys draagt bij aan de volgende projecten van de WRR:

Publicaties WRR

Als staflid van de WRR is Ruth Mampuys betrokken bij de volgende publicaties: