Gezamenlijk WRR- en KNAW-advies: Navigeren en anticiperen in onzekere tijden

Het is cruciaal dat de overheid voorbereid is op verschillende toekomstscenario's voor het verloop van de COVID-19-pandemie. Dit kan voorkomen dat overheid en samenleving worden overvallen en ad hoc belangrijke besluiten moeten nemen. In een gezamenlijke scenariostudie schetsen de WRR en de KNAW de brede impact van de COVID-19-pandemie en vijf scenario's die handvatten bieden bij het ontwikkelen van een samenhangende beleidsstrategie.