mr.drs. J.R. (Josta) de Hoog

mr.drs. J.R. (Josta) de Hoog

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Josta is projectcoördinator van het project 'Geldschepping'. Zij werkte eerder aan de projecten 'Vertrouwen in Burgers, 'Voedsel',  'Big Data' en 'Strategie voor beleid'.

Josta de Hoog heeft Bestuurskunde en Rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en aan het Institut d'Etudes Politiques Bordeaux. Voor Bestuurskunde deed zij een afstudeeronderzoek naar de relatie tussen Media en Democratie. Bij Rechten is zij afgestudeerd op mensenrechtenbescherming in West-Europa. Daarnaast heeft zij een website opgezet die het stemgedrag van de politieke partijen in de Tweede Kamer bijhield. Ook zat zij in de begeleidingscommissie e-participatie van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en werkte zij bij de Campus Den Haag mee aan een onderzoek naar politieke agendavorming in Den Haag. Daarna werkte zij drie jaar bij McKinsey & Company als strategisch adviseur van diverse bedrijven en organisaties.

Projecten

Josta de Hoog draagt bij aan de volgende projecten van de WRR:

Publicaties

Als staflid van de WRR heeft Josta de Hoog bijgedragen aan de volgende WRR-publicaties: