mr. drs. J.R. (Josta) de Hoog
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

mr. drs. J.R. (Josta) de Hoog

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Josta de Hoog is senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de WRR.

Josta was de projectcoördinator van de scenariostudie ‘Brede impact coronacrisis’. Eerder was zij dat van de projecten 'Geldschepping' en ‘Naar een voedselbeleid’. Zij werkte ook mee aan de projecten ‘Houdbare zorg’, 'Vertrouwen in Burgers, 'Big Data' en 'Strategie voor beleid'. Zij heeft Bestuurskunde en Rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en aan het Institut d'Etudes Politiques Bordeaux. Voor Bestuurskunde deed zij een afstudeeronderzoek naar de relatie tussen Media en Democratie. Bij Rechten is zij afgestudeerd op mensenrechtenbescherming in West-Europa. Daarnaast heeft zij een website opgezet die het stemgedrag van de politieke partijen in de Tweede Kamer bijhield. Ook zat zij in het bestuur van de Nationale Denktank. Voor deze functie werkte zij drie jaar bij McKinsey & Company als strategisch adviseur van diverse bedrijven en organisaties.

Projecten

Josta de Hoog draagt bij aan de volgende projecten van de WRR:

Publicaties

Als staflid van de WRR heeft Josta de Hoog bijgedragen aan de volgende WRR-publicaties: