Houdbare zorg

Nederland doet het heel goed als het gaat om kwaliteit van zorg. Ons zorg- en ziektekostenstelsel is één van de beste, maar ook één van de duurste van Europa. Hoe zorgen we ervoor dat de gezondheidszorg ook in de toekomst houdbaar blijft? De WRR onderzoekt deze vraag nader in het onderzoeksproject ‘Houdbare Zorg’.

Nederlanders vinden een goede gezondheid één van de belangrijkste voorwaarden voor een goed leven. Zorg draagt bij aan een steeds stijgende levensverwachting, en helpt ons actief en productief te blijven. Een kwalitatief goede en toegankelijke gezondheidszorg is dan ook van groot belang. Maar het Nederlandse zorgstelsel staat onder steeds grotere druk. Verschijnselen als veroudering, chronische aandoeningen, stress en technologische ontwikkelingen veroorzaken een alsmaar toenemende vraag naar zorg. Dit leidt tot snel oplopende zorguitgaven en toenemende druk op mantelzorgers en zorgpersoneel.

In 2018 hebben de ministers van Financiën en Medische Zorg en Sport – op verzoek van Kamerlid Omtzigt – de WRR daarom verzocht om een domeinoverstijgend advies over de houdbaarheid van de zorg op de lange termijn, met aandacht voor zowel maatschappelijke ontwikkelingen als financieel-economische aspecten.

Wat verwachten we van onze gezondheidszorg? Hoeveel mag dat kosten, en hoe gaan we dat besluiten? Wat zijn de maatschappelijke baten? Hoe houden we de zorg op lange termijn houdbaar? In het project Houdbare Zorg zal de WRR zich vanaf begin 2019 over dergelijke vragen buigen.

Vragen kamerlid Omtzigt en antwoorden minister De Jonge (VWS) - 23 maart 2018

Brief minister De Jonge aan de WRR over onderzoek zorgkosten - 9 april 2018