Houdbare zorg

Het Nederlandse zorg stelsel staat onder spanning. Ontwikkelingen als veroudering, chronische aandoeningen, stress en technologische vooruitgang veroorzaken een toenemende vraag naar zorg. Dit leidt tot snel oplopende uitgaven en steeds meer werkdruk op mantelzorgers en zorgpersoneel. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg ook in de toekomst houdbaar blijft?

Op verzoek van de ministers van Financiën en Medische Zorg en Sport onderzoekt de WRR hoe de gezondheidszorg ook in de toekomst houdbaar kan blijven. We kijken daarbij zowel naar financiële als naar maatschappelijke en personele aspecten. Ofwel, naar mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak. Hoe kunnen we al die aspecten in de toekomst op pijl en in balans houden?

Tijdlijn adviestraject Houdbare zorg