Bijeenkomst ‘De regio als panacee?’

De regio wordt vaak gebruikt als kapstok om tal van uitdagingen waar de Nederlandse samenleving voor staat, aan op te hangen. De Raad voor het Openbaar Bestuur publiceerde daarover in 2021 het advies Droomland of niemandsland? In datzelfde jaar bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport uit over zorg, waarin de financiële, personele en maatschappelijke haalbaarheid van zorg centraal staat. Tijdens de Hollands Spoor-bijeenkomst ‘De regio als panacee?’ werd de regionalisering van ons openbaar bestuur verkend, met in het bijzonder een blik op de rol van de regio in de zorg. Vragen die centraal stonden waren: wordt er te veel van de regio verwacht? Hoe kunnen we de regio goed inbedden in ons openbaar bestuur? Is er meer (centrale) regie nodig zodat decentrale overheden niet bezwijken onder een opeenstapeling van regio-verbanden?

‘De regio’ in de zorg

Ook in de zorg wordt regelmatig voor een meer regionale organisatie gepleit. Het in de regio afstemmen, organiseren of financieren van zorg zou moeten leiden tot een efficiënter zorglandschap, meer samenwerking, minder wachtlijsten en een betere inzet van personeel. Ook zou het kosten moeten besparen. Het WRR-rapport Kiezen voor Houdbare Zorg constateerde echter dat er onduidelijkheid is over wat organiseren in de regio zou moeten betekenen in termen van gewenste schaalgrootte, bevoegdheden en financiering. Ook zijn klachten te horen over de vele verschillende regio-indelingen binnen het zorgdomein.

Lees het verslag van de bijeenkomst hier terug.

Over Hollands Spoor

Hollands Spoor is een debatreeks van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Strategieberaad Rijksbreed. Bij deze Hollands Spoor was ook de Raad voor het Openbaar Bestuur betrokken. Tijdens de bijeenkomsten spreken beleidsverantwoordelijken en bestuurders met gerenommeerde wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor het beleid.