Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - september 2023

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Presentatie WRR-rapport Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen

Op donderdag 14 september a.s. presenteert de WRR zijn nieuwe rapport (nr. 107) Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijk bijdrage van ondernemingen. Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van onder meer klimaat, gezondheid, arbeidsmarkt en het toekomstige verdienvermogen. Om die opgaven succesvol aan te pakken zijn ondernemingen onmisbaar. Maar hun inventiviteit blijft onderbenut. Het is te gemakkelijk voor ondernemingen om – bewust of onbewust – kosten af te wentelen op de samenleving. Goede zaken en goed ondernemerschap gaan samen als er heldere grenzen zijn. De overheid vervult daarbij een sleutelrol. Ze kan de omgeving van ondernemingen zo beïnvloeden dat het vanzelfsprekender wordt om met hun producten en diensten bij te dragen aan de samenleving. In dit rapport laat de WRR zien hoe de overheid ervoor kan zorgen dat ondernemen zowel zakelijk als maatschappelijk gaat lonen. Het eerste exemplaar van het rapport zal aan minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat worden aangeboden. Lees meer

Beeld: ©WRR

Podcast Vogelvlucht #24 Media en democratie: een gesprek met Erik Schrijvers

Het medialandschap is de afgelopen twintig jaar ingrijpend veranderd. Onder andere de vergaande digitalisering en de opkomst van de sociale media hebben grote gevolgen voor hoe de media hun democratische functie vervullen. Dit was voor de WRR reden om eind 2021 het adviesproject Media en democratie te starten. Host Shad Raouf spreekt in deze aflevering van Vogelvlucht met onderzoeker Erik Schrijvers: waar staat het project en wat zijn de inzichten tot nu toe? Beluister de podcast hier.

Beeld: ©WRR

Blik vooruit: Tweede Kamerverkiezingen en formatie

Op 22 november worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Om de partijen te ondersteunen deelde de WRR in juli al zijn inzichten hiervoor. Daarnaast werkt de WRR aan een memo voor de nieuwe Tweede Kamer. Hierin vraagt de WRR o.a. aandacht voor de lange termijn en het integraal perspectief. Na de formatie moeten de nieuwe regering en het parlement beleidskeuzes maken op complexe vraagstukken. De WRR ondersteunt hierbij als onafhankelijk strategisch adviseur voor de lange termijn. Lees meer

Beeld: ©ANP

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank