WRR-inzichten Tweede Kamerverkiezingen

22 november worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Ter voorbereiding daarop formuleren de politieke partijen een visie op de diverse complexe vragen en beleidskeuzes waar het parlement en de nieuwe regering na de verkiezingen voor staan.

Vergroot afbeelding tijdelijke huisvesting Tweede Kamer
Beeld: ©Mediatheek/fotograaf: Martijn Beekman

Om de partijen te ondersteunen gaf de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hen een overzicht van zijn laatste vijf rapporten:

Over het eerdere werk van de WRR verscheen in 2019 het Memo Beleidsthema’s voor de lange termijn. Daarnaast vertelde WRR-voorzitter in een podcast bij het aantreden van de huidige Kamer welke onderwerpen belangrijk zijn voor het Nederlandse regeringsbeleid. In deze podcast passeren onderwerpen als de toeslagenaffaire, de coronacrisis, digitale veiligheid en de houdbaarheid van onze gezondheidzorg de revue.

Over de WRR

De WRR informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Van kunstmatige intelligentie tot klimaatbeleid en van houdbare zorg tot de toekomst van werk. De adviezen van de WRR zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn. De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sectoroverstijgend.